Menu
A+ A A-

Филмски конкурс

57. FESTIVAL KULTURE MLADIH SRBIJE – DANI FILMA
Od 23. jula do 25. jula 2018. godine – Knjaževac

KONKURS

Na konkursu mogu da učestvuju filmska ostvarenja mladih autora u tri kategorije.
1.    Učenici osnovnih škola
2.    Učenici srednjih škola
3.    Studenti i slobodni stvaraoci starosti do 30 godina.
Filmovi se snimaju na slobodnu temu, žanrovski nisu ograničeni, snimaju se u
format i opremi po sopstvenom izboru i šalju se na konkurs na DVD disku.
Poželjna dužina trajanja filma je do 15 minuta.
Radovi se šalju na adresu: Festival kulture mladih Srbije, 19350 Knjaževac, Branka
Radičevića 1 ( tel. 019 732 512, 019 732 520 ) do 15. jula 2018 godine.
Uz DVD disk poslati i kraću biografiju autora.
Selektori biraju filmove za prikazivanje u zvaničnoj takmičarskoj selekciji i za prikazivanje u specijalnim programima. Kriterijumi za odabir filmova su da u okviru svake starosne kategorije,ostvarenja proširuju i noviraju,nagoveštavaju ili otvaraju nove načine vizuelno-auditivne komunikacije i pripovedanja i obrađene tematske sadržaje posmatraju iz perspektive svog starosnog okruženja. Profesionalizam ili tehnološka perfekcija nisu bitni preduslovi.
Dvadesetočlani žiri publike,odabran po reprezentativnom uzorku na osnovu propozicija,dodeliće nagrade u sve tri kategorije posebno. Žiri publike će obezbediti odluke koje nisu zasnovane na profesionalnim kvalitetima i standardnim pripovedačkim formama,već na stepenu uspešnosti kreativne komunikacije sa publikom sastavljenom od mlađih generacija.

57. Festival kulture mladih Srbije – Knjaževac
           Predsenik organizacionog odbora

                       Dragana Janković

 

Филмски конкурс преузмите овде.