Menu
A+ A A-

POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA - Ugostiteljske usluge

PREDMET: Pružanje ugostiteljskih usluga na lokaciji "Gurgusovačka kula", za vreme održavanja 56. Festivala kulture mladih Srbije u Knjaževcu  od 7. do 13. jula 2017. godine. Register to read more...